Shanghai Asanuma Cosmetics Co., Ltd.
#4、5, 1111 JINTENG RD.,慕斯彩票。 TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

上海麻沼化粧品无限公司
上海市金山区亭林镇金腾路1111号4、5幢

TEL:021-FAX:021-

E-mail: INFO@

日本总公司的关联方式
Tel: +81-3-3383-0511
Fax: +81-3-3383-0517
head-office@asanuma-corp.co.jp

COPYRIGHT ©2019 上海麻沼打扮品无限公司.沪ICP备0号-1

关怀微信平台
获取更多实时资讯